Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski był gościem Ogólnopolskiego ZZ Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Okazja była podwójna – XXXVII/XXXVIII Zgromadzenie Delegatów Związku i obchody Barbórki.

Biuro prasowe OPZZ


Tegoroczne święto górników naftowych i gazowników obchodzono w cieniu nieustającej pandemii i związanych z nią obostrzeń. W czasie symbolicznej uroczystości barbórkowej wyróżniono szczególnie aktywnych związkowców OZZ GNiG. Na wniosek kierownictwa Związku, przewodniczący OPZZ nadał odznaki honorowe „Za zasługi dla OPZZ” I Stopnia:

- Annie Wałowskiej – przewodniczącej OZZ GNiG Oddziału Pracowników Spółki Gazprojekt,

- Hannie Pałdynie – członkini Zarządu Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego,

- Wojciechowi Boratyńskiemu – przewodniczącemu OZZ GNiG Oddziału Pracowników PGNiG SA.,

- Dariuszowi Zawiszy – członkowi Zarządu Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego,

- Władysławowi Konopce, wiceprzewodniczącemu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Warszawie,

- Piotrowi Kubickiemu, wiceprzewodniczącemu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Warszawie,

- Janowi Kmiecikowi – członkowi Zarządu Sekcji w Krakowie Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa OZZ GNiG,

- Tomaszowi Czarneckiemu, członkowi Zarządu Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego,

- Jerzemu Wartaczowi, wiceprzewodniczącemu OZZ GNiG Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Zabrzu,

-Dariuszowi Krukowi – członkowi Zarządu OZZ GNiG Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Zabrzu,

Odznaki wręczał Andrzej Radzikowski, który podziękował wyróżnionym i pogratulował szczególnych osiągnięć w pracy związkowej. W dalszej części wystąpienia szef konfederacji poinformował o bieżących pracach Centrali. Przypomniał, że od października tego roku OPZZ objął przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Radzikowski odniósł się także do Zielonego Ładu wskazując na niezborność działań czy wręcz hipokryzję rządzących, którzy o transformacji energetycznej mówią co innego w Brukseli, a co innego w Warszawie. Przewodniczący OPZZ zaprosił działaczy OZZ GNiG na webinarium poświęcone tym problemom (1 grudnia br. w godz. 12-14) i zarekomendował najnowsze wydawnictwo OPZZ pt. „Wielka Gra. Czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję?” (dostępne w formie książki i w wersji cyfrowej).