Związki zawodowe działające w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. wystosowali list do Premiera Mateusza Morawieckiego. Zaniepokojeni sytuacją w spółce piszą w nim, o występujących w ich zakładzie pracy przypadkach łamania praw pracowniczych przez władze firmy, postępowania niezgodnego z ustawą o związkach zawodowych i dyskryminacji płacowej.

Działacze związkowi wzywają również Prezesa Rady Ministrów do reakcji z jego strony na powyższe przypadki, wszczęcia dialogu z pracownikami oraz przestrzegają przed bardziej radykalnymi posunięciami wobec bierności nadzoru właścicielskiego.