Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o wniosku Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników o zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.