Przewodniczący ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszard Zbrzyzny zaproponował zarządowi KGHM zorganizowanie w dniu 23 maja spotkania uzgodnieniowego celem podpisania jednej umowy międzyzakładowej o utworzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego dla wszystkich spółek.

Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej KGHM na mocy decyzji właścicielskiej zostały zobowiązane do podjęcia działań w celu wdrożenia PPE do 31 grudnia 2018 roku.

Wsłuchując się w głosy przedstawicieli pracowników, zarząd Polskiej Miedzi podjął decyzję o wprowadzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego w krajowych spółkach Grupy Kapitałowej. Przeprowadziliśmy analizę skutków jego uruchomienia w podmiotach zależnych. Mimo dodatkowych kosztów, jestem przekonany, że dzięki temu budujemy lepszą przyszłość zarówno Grupy jak i jej największego potencjału, czyli załogi Polskiej Miedzi poinformował opinię publiczną 18 maja na stronie internetowej spółki Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM.


Oświadczenie to jest ostatnim rozdziałem dwudziestoletniej walki ZZPPM o objęcie wszystkich pracowników Polskiej Miedzi dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym.


By maksymalnie przyspieszyć formalnoprawną procedurę wdrażania PPE przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny zaproponował zarządowi KGHM zorganizowanie w dniu 23 maja spotkania uzgodnieniowego celem podpisania jednej umowy międzyzakładowej o utworzeniu PPE dla wszystkich spółek.

www.zzppm.pl

(fot. zbiory prywatne)