25 marca br., z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jego tematem była bardzo napięta sytuacja w polskiej oświacie. OPZZ popiera postulaty ZNP i deklaruje poparcie oraz działania na rzecz porozumienia.

Stronę rządową reprezentowali: Beata Szydło – Wicepremier ds. Społecznych, Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Zabrakło niestety Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, który tego dnia rozpoczął kampanię propagującą Nową Piątkę. Nie znalazł czasu by spotkać się na mediacjach, w tak ważnej kwestii dla polskiego społeczeństwa.

Ku rozczarowaniu większości członków Prezydium RDS, zabrakło również Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, a przedstawiciele „Solidarności” uczestniczący w posiedzeniu, nie posiadali pełnomocnictwa do negocjacji.

W posiedzeniu Prezydium RDS uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sławomir Broniarz oraz Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”.

Przed posiedzeniem odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył Przewodniczący OPZZ – Jan Guz oraz Prezes ZNP – Sławomir Broniarz. W słowach, które padły do dziennikarzy można było usłyszeć o ogromnym poparciu dla rozpoczęcia strajku wśród nauczycieli oraz o woli rozwiązania sporu w drodze negocjacji. Przewodniczący OPZZ zwrócił również uwagę na inne branże OPZZ które wyrażają swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Jan Guz wyraził pełne poparcie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dla protestujących i stwierdził, że podejmowane będą dalsze działania, jeżeli postulaty stawiane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – organizację członkowską OPZZ, nie zostaną spełnione.

Podczas posiedzenia, niestety, nie padły żadne konkretne propozycje, które by w najmniejszym stopniu satysfakcjonowały oświatowych związkowców. Pikanterii dodatkowo dodawały zapewnienia ze strony rządowej, że sytuacja nauczycieli w Polsce znacząco się poprawiła na przełomie ostatnich lat, czym MEN obszernie chwali się w mediach.

Posiedzenie Prezydium RDS nie przyniosło zamierzonego rezultatu, ale umówiono się na dalsze rozmowy 1 kwietnia.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych żywi szczerą nadzieję, że strona rządowa pochyli się nad problemami płacowymi nauczycieli i przyniesie na kolejne spotkanie konkretne propozycje, a nie jedynie prima-aprilisowy żart, bo związkowcy tracą powoli poczucie humoru.Łukasz Mycka