1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY


1 maja to międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnej pracy i godnego życia.

W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być podstawowym źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego” zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz przywrócenia do aktywności zawodowej bezrobotnych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – „dobrych” miejsc pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie.

Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników, w tym zagranicznych i bezrobociem.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Postulujemy wprowadzenie odpowiedniego prawa europejskiego w tym zakresie, jak również wprowadzenie w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które zdecydowana większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków
o aktywny udział w obchodach 1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.

Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja, do udziału w obchodach organizowanych przez Rady Wojewódzkie i Powiatowe OPZZ w całym kraju.Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych