1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 rozpoczęła się największa akcja zbrojna Armii Krajowej podczas II wojny światowej. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków życia oraz egzekucji urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków.