Tajna Organizacja Nauczycielska już od pierwszych dni okupacji (1939r.) organizowała tajne nauczanie dla młodzieży, pomagała nauczycielom, ukrywała poszukiwanych przedstawicieli inteligencji, pomagała osadzonym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Swoimi strukturami sięgała na cały teren Generalnego Gubernatorstwa oraz aktywnie działała na terenach przyłączonych do Rzeszy. Mimo okrutnych kar za nielegalne nauczanie i pielęgnowanie polskości rzesza nauczycieli przez cały okres II wojny światowej służyła młodzieży. Tysiące straciło życie w obozach koncentracyjnych i więzieniach gestapo. Dziś jak co roku 1 września ,pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, Wiceprzewodniczący OPZZ - Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski oraz Sebastian Koćwin reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w którym zrzeszony jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, składali hołd wszystkim nauczycielom, którym za swoje męstwo w tamtych ciężkich czasach groziła śmierć oraz tym, którzy w obronie nauki i pamięci o Polsce stracili życie. Cześć Ich Pamięci!