Przewodniczący OPZZ Jan Guz wziął udział w oficjalnych uroczystościach z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rządu i prezydent RP, przedstawiciele partii politycznych, partnerzy społeczni oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.