W Sejmie 16 stycznia odbył się wernisaż wystawy „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, wygłosiła okolicznościowy wykład. Oba wydarzenia wpisują się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia polityki społecznej w Polsce i 85-lecia ZUS.

Wernisaż wystawy odbył się w holu głównym gmachu Sejmu. Podczas uroczystego otwarcia wystawy odczytane zostały listy gratulacyjne od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

„Jestem pełen uznania dla organizatorów wystawy, ukazującej w przekrojowy sposób dzieje budowania systemu ubezpieczeń społecznych w odradzającej się Ojczyźnie, aż po czasy współczesne – na tle najważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych. Rad jestem również, że odwiedzający będą mogli poznać historię ZUS – jednej z najstarszych instytucji państwowych nierozerwalnie związanej z dziejami Rzeczpospolitej” – czytamy w liście od Marszałka.

Wernisaż uświetnił Główny Inspektor Pracy, Minister Wiesław Łyszczek, który stwierdził, że znaczenie wystawy wykracza poza sferę czystych faktów dotyczących historii ZUS, ukazuje bowiem ciekawe losy oraz ideę powstawania i kształtowania ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich na przestrzeni blisko osiemdziesięciu pięciu lat.

Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonała prof. Gertruda Uścińska. „Ubezpieczenia społeczne nierozerwalnie wiążą się z życiem każdego obywatela. Dlatego bardzo cieszę się, że nasza wystawa gości w Sejmie – miejscu, w którym stanowione jest prawo, także prawo ubezpieczeń społecznych” – powiedziała prezes ZUS.

Po wernisażu wystawy w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się wykład prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS pt. „Ubezpieczenia społeczne w 100-leciu polityki społecznej w Polsce”.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki oraz instytucji współpracujących z ZUS jak również pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu. Po wykładzie wszyscy zgromadzeni mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Sejmowej.

Wystawa przygotowana została z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypadającej 11 stycznia tego 100. rocznicy podpisania przez Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego pierwszego dekretu o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Wystawa została objęta Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W uroczystości wzięła udział delegacja OPZZ, wraz z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem.

[materiał: www.zus.pl; fot: BP OPZZ]