Pod budynkiem Centrali OPZZ w Warszawie zapłonęło 218 zniczy. To hołd złożony 218 ofiarom wypadków w pracy w 2021 r. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Biuro Prasowe OPZZ


Związki zawodowe czczą ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pod budynkiem OPZZ zapłonęło 218 zniczy symbolizujących ofiary ubiegłorocznych wypadków przy pracy. Hasła tegorocznych obchodów promowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) to: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa (MOP) oraz Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy Prawem Fundamentalnym (ITUC). Podkreślają one znaczenie uczestnictwa pracowników i akcentują rolę dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w pracy. Rada OPZZ apeluje o propagowanie tych haseł w swoich związkowych i zawodowych środowiskach pracy.


Odbyła się również konferencja prasowa poświęcona bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w pracy. Podczas briefingu przedstawiono m.in. Apel Rady OPZZ z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Głos zabrał również Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. - Te palące się znicze symbolizują tych którzy zginęli w pracy. W 2021 roku było to 218 osób. Dziś także szczególnie pamiętamy o górnikach, którzy zginęli w ostatnich dniach w kopalniach węgla kamiennego ,,Pniówek” i ,,Zofiówka”. Oddajemy cześć ich Pamięci i składamy szczere wyrazy współczucia Ich rodzinom - powiedział. - Praktyka i statystyki pokazują, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni. Nadszedł czas na systemową debatę o warunkach pracy w Polsce, zwłaszcza wobec nowych zagrożeń i wyzwań wynikających z postępu technologicznego - kontynuował Andrzej Radzikowski. - Cyfryzacja procesów pracy i zmiany technologiczne spowodowały nasilenie ryzyka problemów psychospołecznych w pracy. Pojawiły się zjawiska dotychczas niespotykane, takie jak: zatarcie tradycyjnych granic między pracą a życiem prywatnym, ograniczanie prawa pracownika do odłączenia od telefonu i Internetu, czy brak interakcji społecznych. Wciąż aktualnym wyzwaniem jest stres w miejscu pracy. Zwiększa się liczba przypadków zaburzeń psychicznych. 

Andrzej Radzikowski zwrócił uwagę na fakt, że statystyki dotyczące wypadkowości nie maleją. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce rośnie. W 2021 roku wypadkom w pracy uległo prawie 70 tys. pracowników – to jest o 10% proc. więcej niż rok wcześniej. W pracy zginęło 218 osób, to też więcej niż rok wcześniej. Jako społeczeństwo wciąż ponosimy olbrzymie społeczne koszty wypadków wynikających z ponad 2,5 mln dni niezdolności do pracy i dużych kosztów leczenia oraz społecznych niepełnosprawności powypadkowej.

- Nas związkowców bolą patologie na rynku pracy, które bardzo źle wpływają na bezpieczeństwo pracy. Bez ich likwidacji nie będzie poprawy bezpieczeństwa - podkreślił Andrzej Radzikowski.


Organizacje związkowe od lat podejmują szereg inicjatyw, aby szczególnie uczcić Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Formy są różne. Spotykania związkowe, seminaria, konferencje, wykłady i wystawy o charakterze edukacyjno-informacyjnym.