27 listopada w teatrze „Sabat” w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Galę poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski.

Jak we wstępie powiedział wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski„Dokładnie 35 lat i 3 dni temu, 24 listopada 1984 roku przedstawiciele związków zawodowych zgromadzeni w Bytomiu powołali do życia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Ten akt kończył odradzanie się ruchu związkowego po stanie wojennym, który - przypomnijmy - delegalizował wszystkie ówcześnie działające związki zawodowe: nie tylko Solidarność, ale także związki branżowe i autonomiczne. Ustawa o związkach zawodowych z października 1982 roku pozwalała na odradzanie się związków zawodowych. Nie był to łatwy czas. Wśród pracowników istniały wówczas ostre podziały; trwały niekończące się spory jednych i apatia drugich. Znaczna część pracowników nie chciała jednak pozostawać bierna i wykorzystać szansę jaką dawała nowa ustawa. W istniejących warunkach społeczno-gospodarczo-politycznych tysiące aktywistów postanowiło podjąć działalność związkową w imieniu i na rzecz ludzi pracy, na ile wtedy było to możliwe – w sposób najbardziej korzystny dla pracowników.”

W uroczystej gali wzięło udział wielu znamienitych gości i wieloletnich współpracowników OPZZ. Byli z nami Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Izabela Mrzygłocka, posłanka na Sejm RP, Adrian Zandberg, poseł na Sejm RP i członek zarządu Lewicy Razem, Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy, Luka Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mariusz Jedynak, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Samorządzie Województwa Mazowieckiego, Marek Waleśkiewicz i Agata Oklińska z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Łażewska, dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego, Dorota Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Bartosz Rydliński z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Bastian Sendhardt i Dominika Pyzowska z Fundacji im. Friedricha Eberta. W uroczystości wzięli udział również byli wiceprzewodniczący OPZZ Wiesława Taranowska, Zbigniew Cierpka, Ryszard Łepik, Wit Majewski, Wacław Martyniuk oraz Jerzy Uziębło. Galę swoją obecnością zaszczycili także partnerzy społeczni OPZZ Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, Rafał Jankowski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Maciej Witucki, prezydenta Konfederacji Lewiatan, Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club oraz Jacka Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan.

Po rozpoczęciu uroczystości wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy przedwcześnie zmarłego, wieloletniego przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Następnie wysłuchano wystąpienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Jak podkreślił: 


„Powstanie OPZZ stworzyło pole działania dla autentycznych społeczników, ludzi wrażliwych na krzywdę
i niesprawiedliwość, ale i wizjonerów widzących potrzebę
i możliwości poprawy warunków życia i pracy.”.

Zwrócił również uwagę, że to dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz historii, przewodniczący nawiązał również do przyszłości.


„Wiele pracy jeszcze przed nami, wciąż walczymy o prawo do emerytur stażowych – 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn i niewygasający charakter emerytur pomostowych; wyższe wynagrodzenia; niższe podatki dla najmniej zarabiających; godne życie na emeryturze. Wiele nowych wyzwań niesie informatyzacja i robotyzacja oraz coraz silniejsza globalizacja gospodarki. Tempo zmian jest bardzo szybkie. Musimy być na nie gotowi.” – mówił.

Następnie głos zabrał Rajmund Moric, były przewodniczący Grupy Inicjatywnej i uczestnik Zjazdu w Bytomiu w 1984 r. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym kuluary pracy nad powołaniem do życia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Następnie życzenia i gratulacje składali goście uczestniczący w gali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Luka Visentini, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Dariusz Mińkowski. Na ręce przewodniczącego OPZZ złożono również wiele listów gratulacyjnych i życzeń m.in. od prezydenta Konfederacji Lewiatan, prezesa Business Centre Club, prezesa zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Głównego Inspektora Pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Federacji Związków Zawodowych Służby Mundurowych, Prezydenta miasta stołecznego Warszawa przewodniczącego zarządu krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian" oraz zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 
Marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik uhonorował OPZZ medalem pamiątkowym "Pro-Mazovia". "Bardzo wam serdecznie za to dziękuję, bo na sukces państwa nie pracuje jeden geniusz, jedna partia polityczna czy jedno środowisko. Sukces budujemy wszyscy wspólnie razem. Dziękuję za Wasz trud, wysiłek – i to zarówno w wymiarze Waszej codziennej pracy, jak i wymiarze związkowym, organizacyjnym' -  powiedział Marszałek, gratulując naszej organizacji 35 lat, podczas swojego wystąpienia.
Po oficjalnych przemówieniach gości rozpoczęła się ceremonia odznaczeń osób, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Z okazji jubileuszu, OPZZ ustanowiło nowe odznaczenie „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia nadawane przez Prezydium OPZZ, którym będą honorowani najbardziej zasłużeni i najaktywniejsi liderzy i działacze OPZZ. Odznaczenie „Zasłużony dla OPZZ” III stopnia otrzymały osoby, które współtworzyli konfederację 35 lat temu w Bytomiu i wciąż są aktywni, pełniąc funkcje w organach statutowych OPZZ: Jan Budkiewicz, Stanisław Janas, Wiesław Jacenty Krzyżanowski, Harald Matuszewski, Sławomir Redmer, Andrzej Szczepański, Ryszard Zbrzyzny, Jerzy Drozd, Zbigniew Janowski oraz Stanisław Pałka. Następnie decyzją Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odznakę „Za zasługi dla OPZZ” drugiego stopnia otrzymali Janusz Gołąb, Wacław Martyniuk oraz Jerzy Wiśniewski. Odznakę „Za zasługi dla OPZZ” pierwszego stopnia otrzymali natomiast Yurij Karyagin, Marek Kazimierczak, Dominika Pyzowska, Adam Rogalewski, Janusz Szczerba, Beata Wójcik oraz Jadwiga Aleksandra Rezler.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy!

Jak podkreśliła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz


Działalność związkowa to również współpraca z partnerami społecznymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.”

Specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę i wsparcie dla OPZZ otrzymali:

Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w swojej działalności politycznej był zawsze bliski OPZZ, w szczególności w trakcie swojego urzędowania jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Prezydent wspierał OPZZ i podkreślał rolę związków zawodowych w konstytucyjnym urzeczywistnianiu zasad sprawiedliwości społecznej, w ramach demokratycznego państwa prawnego

Luka Visentini, który jako sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych konsekwentnie dąży do zmniejszania różnic warunków pracy i wynagradzania między wschodnią i zachodnią Europą oraz promowania europejskich rozwiązań dotyczących płac minimalnych i rokowań zbiorowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, który zawsze starał się łączyć punkt widzenia pracodawców i pracowników, zawsze uznawał związki zawodowe za kluczowy element demokracji, a w czasie kryzysu w dialogu społecznym w latach 2013-2015 nieustannie zabiegał o jego odtworzenie i wzmocnienie. Był współtwórcą RDS.

Posłanka Izabela Mrzygłocka, która jako przewodnicząca Rady Ochrony Pracy oraz jako członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie RP zawsze odznaczała się wrażliwością społeczną i zrozumieniem dla postulatów związków zawodowych. Odegrała również kluczową rolę w procesie przyjęcia przez Sejm VII kadencji ustawy przywracającej OPZZ majątek FWP.

Andrzej Malinowski, który mimo wielu, często fundamentalnych różnic pomiędzy punktem widzenia pracodawców i związków zawodowych jest prawdziwym partnerze społecznym, osobą z którą zawsze można znaleźć kompromis, choć nie jest to łatwe. Prezydent Malinowski odegrał znaczącą rolę w zażegnaniu konfliktu m.in. w PLL LOT.

Przedstawiciele Fundacji im. Friedricha Eberta Bastian Sendhardt i Dominika Pyzowska. Fundacja już od prawie 30 lat, ściśle współpracuje ze związkami zawodowymi, w tym z OPZZ, promuje w Polsce idee sprawiedliwości społecznej i koncepcję społecznej gospodarki rynkowej.

Dziennikarze Jerzy Domański z tygodnika „Przegląd”, Łukasza Guza i Bożena Wiktorowska z Dziennika Gazety Prawnej oraz Adrianna Rozwadowska z Gazety Wyborczej. Wszyscy wyróżnieni od wielu lat zajmują się kluczowymi zagadnieniami dla związków zawodowych: prawem pracy, rynkiem pracy, zabezpieczeniem społecznym, kondycją związków zawodowych. Są przy tym zawsze obiektywni – co obecnie nie często się zdarza i starają się zrozumieć punkt widzenia związków zawodowych.

Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

Następnie prowadzący podziękowali wszystkim członkiniom i członkom organizacji tworzących OPZZ za ich zaangażowanie i troskę o dobro członków związku, o ich bezpieczeństwo i warunki pracy i wynagrodzenia, a także za zdecydowanie w dążeniu do celu i właściwe kreowanie wizerunku OPZZ w trakcie mijających 35 lat.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy jubileuszu obejrzeli spektakl „Lata 20-te. Lata 30-te”.