W dniach 24 – 26 października w Świeradowie - Zdrój odbywał się Jubileusz 35 lecia Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Na zaproszenie przewodniczącej Związku Barbary Sobuckiej OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. Gośćmi zjazdu, oprócz związkowców reprezentujących uzdrowiska z całego kraju, byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gospodarze Uzdrowiska Świeradów - Zdrój.

Jubileusz był okazją do świętowania, ale także podsumowania problematyki dotyczącej kondycji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. W pierwszej, roboczej części zjazdu, omówiono m.in. politykę resortu zdrowia wobec lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i dorosłych, przyszłość finansowania leczenia uzdrowiskowego, rolę rehabilitacji leczniczej w polityce senioralnej Państwa, aktualności związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego, a także prawne aspekty działalności uzdrowisk w Polsce.

W uroczystej części Zjazdu, wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski odczytał list kierownictwa adresowany do uczestników Jubileuszu. Czytamy w nim m.in., że w tym roku mija 35 lat od utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, co zbiega się z rozpoczęciem działalności Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, a uroczystości jubileuszowe to czas podsumowań i nadziei na przyszłość. Kierownictwo OPZZ podkreśliło, że to kolejne, nowe otwarcie świadczy o aktywności wszystkich członków Związku, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie jak lecznictwo uzdrowiskowe będące ważną gałęzią polityki zdrowotnej państwa. Stąd istotne są wszystkie działania na rzecz obrony lecznictwa uzdrowiskowego dostępnego dla całego społeczeństwa. Wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił także aktualne działania OPZZ, w tym aktywność w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz priorytety działania na najbliższą przyszłość. Zagadnienia związane z polityką płac w ochronie zdrowia oraz najważniejsze działania OPZZ w obszarze polityki zdrowotnej oraz w ramach RDS omówiła Renata Górna. W imieniu kierownictwa OPZZ wręczonych zostało 6 odznaczeń OPZZ I i II stopnia ,,Za zasługi dla OPZZ” dla najbardziej zasłużonych działaczy OPZZ w branży uzdrowiskowej. Zostały także wręczone odznaczenia ,,Za zasługi dla ochrony zdrowia”  przez przedstawiciela Ministra Zdrowia. 

Gratulujemy Jubileuszu i aktywności w strukturach OPZZ !

(rg)