5 lutego 2018 odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący OPZZ, Jan Guz.

Po przywitaniu przez Szefa OPZZ przybyłych przyjęty został porządek obrad oraz informacja o działaniach Przewodniczącego i Biura OPZZ „Od Prezydium do Prezydium: 12 listopada 2018 r. do 1 lutego 2019 r.”.

Jednym z najważniejszych punktów spotkanie było omówienie nastrojów społecznych i sytuacji protestacyjnej w organizacjach członkowskich OPZZ sfery budżetowej oraz przyjęcie stanowiska Prezydium OPZZ pt. „Polska potrzebuje wyższych płac”.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych decyzją Prezydium powiększyła się o nowych członków. Są nimi:

- Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI do branży „Górnictwo i Energetyka”

- Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej do branży „Usługi Publiczne”

- Związek Zawodowy Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie woj. zachodniopomorskie do branży „Transport” Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego

- Związek Zawodowy Pracowników AWECO w Tychach woj. śląskie do branży „Przemysł” Rady OPZZ województwa śląskiego

- Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu woj. śląskie do branży „Usługi Publiczne” Rady OPZZ województwa śląskiego

- Związek Zawodowy Szpitala w Tuszynie woj. łódzkie do branży „Usługi Publiczne” Rady OPZZ województwa łódzkiego

- Otwarty Związek Zawodowy Pracowników Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym woj. lubelskie do branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” Rady OPZZ województwa lubelskiego

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych

w Łomiankach woj. mazowieckie do branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” Rady OPZZ województwa mazowieckiego