Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przejęło przewodnictwo Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczącym Rady został Andrzej Radzikowski, szef naszej konfederacji.


Czym jest RDS?

RDS to forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Kto wchodzi w skład Rady?

Członkami statutowymi RDS są przedstawiciele: reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz rządu.

Kto reprezentuje OPZZ w Radzie?

- Monika Bocian – Przewodnicząca Rady OPZZ woj. lubuskiego,

- Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- Mirosław Grzybek – Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników,

- Urszula Michalska – Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

- Leszek Miętek – Przewodniczący Konfederacji Kolejowych ZZ,

- Dariusz Potyrała – Przewodniczący ZZ Górników w Polsce,

- Andrzej Radzikowski – Przewodniczący OPZZ, Przewodniczący RDS,

- Sławomir Redmer – Przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce.

Kto powołuje członków Rady?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są kompetencje Rady?

RDS ma istotny wpływ na tworzenie i stosowanie prawa w Polsce. Trzy jej najważniejsze kompetencje to opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Ministrów, prawo do przygotowania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych oraz uprawnienie do wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zgodnie z tą regulacją, Rada Ministrów przekazuje partnerom społecznym projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych rządu i poszczególnych jego członków.

Niezwykle istotnym uprawnieniem jest prawo strony pracowników i prawodawców do przygotowywania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych.


CO WY CHCIELIBYŚCIE ZMIENIĆ W POLSKIM ŚWIECIE PRACY? CZEKAMY NA WASZ GŁOS NA PROFILU FB OPZZ I STRONIE OPZZ.ORG.PL ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY