Przewodniczący RDS i OPZZ Andrzej Radzikowski w dzienniku Rzeczpospolita mówi o dialogu społecznym i sile związków zawodowych, ocenia działania rządu i ich konsekwencje, które mogą przynieść kolejną falę protestów społecznych:

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35727651-andrze...