Koleżanki i Koledzy,

Nadzwyczajna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa może nieść za sobą dalekosiężne skutki społeczno-ekonomiczne. Jest ona poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a w konsekwencji dla pracowników i ich rodzin.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już od pojawienia się pierwszych symptomów nadciągającego kryzysu podjęło działania mające na celu ograniczenie do minimum negatywnych skutków COVID-19. Jednak, aby lepiej adresować nasze postulaty ważne jest, aby miały one odniesienie do konkretnych zjawisk, zdarzeń i sytuacji z poziomu zakładu pracy.

W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, dzięki której chcemy zebrać informacje o problemach naszych organizacji związkowych w zakładach pracy. Tym samym zwracamy się do Was prośbą o wypełnienie jej przez przewodniczących/członków zarządów organizacji szczebla zakładowego lub międzyzakładowego z organizacji wchodzących w skład OPZZ.
WYPEŁNIJ ANKIETĘNa jej wypełnienie wystarczy poświęcić 5 minut.

Ankieta powstała w OPZZ i na wewnętrzny użytek OPZZ. Jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.


Dziękujemy za poświęcony czas