Dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia to główny czynnik decydujący o satysfakcji pacjenta z funkcjonowania opieki zdrowotnej w każdym kraju. W Polsce czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, ograniczona dostępność do zabiegów, a czasem jej brak, osiągnęły w ostatnich latach poziom nie do zaakceptowania. Czas pandemii i nadużywanie teleporad dodatkowo tę dostępność ograniczyły. Czekamy średnio nawet miesiąc na świadczenia zdrowotne gwarantowane ze środków publicznych, choć czas ten jest zróżnicowany w zależności od rodzaju procedury medycznej. Nie dziwi więc, że ponad 66 proc. Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, w tym aż 27 proc. – zdecydowanie negatywnie. Dodatkowo, systematycznie zwiększają się bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na prywatną opiekę zdrowotną.

Celem anonimowej Ankiety OPZZ jest diagnoza zjawiska związanego z dostępnością do wybranych obszarów ochrony zdrowia, zarówno w aspekcie wpływu współpłacenia za korzystanie z usług medycznych, jak i organizacji systemu.

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety!

Jej wyniki będą dla OPZZ podstawą do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz poprawy dostępności do ochrony zdrowia.