Stanowczo sprzeciwiamy się antypracowniczym zapisom projektu trzeciej Tarczy Antykryzysowej. Nie pozwolimy na to, by rząd wprowadził niekorzystne dla pracowników zmiany. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie stanu pandemii, czasu kiedy społeczeństwo zajęte jest troską o swoje zdrowie, na forsowanie złych rozwiązań!