Od 17 października br. ponad połowa Polski znalazła się w tzw. czerwonej strefie, do której zakwalifikowane zostały 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Od tego dnia rząd ogłosił nowe zasady profilaktyki wobec COVID-19. Co to oznacza dla nas jako społeczeństwa
i pracowników? Na pewno konieczność monitorowania bieżących decyzji rządzących, aby podejmowane działania nie odbywały się kosztem miejsc pracy i gospodarki.

Przypomnijmy związkowcom i pracownikom najważniejsze cele rządowej strategii walki z pandemią opierające się na trzech filarach. Są nimi:

 • Wsparcie dla seniorów.
 • Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19
 • Narzędzia do walki z COVID-19

Strategia rządu zakłada godziny dla seniora: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia. Oprócz tego zaostrzone będą zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki. Zalecane jest także wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych poprzez pomoc
w zakupach czy codziennych czynnościach.

Rząd deklaruje zapewnienie odpowiedniej dostępności do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu. W każdym województwie ma powstać szpital koordynacyjny jako główny szpital w danym województwie, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali, dostępna będzie także większa liczba łóżek. Szpitale koordynacyjne będą ukierunkowane na opiekę nad pacjentem z COVID-19, a ich dyrektorzy zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

To działania mające zmniejszyć transmisję wirusa czyli nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju, obowiązujące w strefie żółtej i czerwonej. 

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00; zajęty może być co drugi stolik, a po godz. 21:00  - wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19 października br. – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19 października br.- zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje
  i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązywać ma nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej mają obowiązywać takie same zasady bezpieczeństwa jak
w strefie żółtej odnośnie lokali gastronomicznych, ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym, wydarzeń sportowych bez udziału publiczności, udziału w wydarzeniach kulturalnych czy zawieszonej działalności basenów, aquaparków i siłowni.

Dodatkowo rząd zaleca stosowanie zasady DDMA tj.

 • D jak dystans (min. 1,5 m od innych osób);
 • D jak dezynfekcja (częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja);
 • M jak maseczka (zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej);
 • A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe (bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna)

Pomimo wprowadzanych restrykcji – OPZZ uważa, że rząd zmarnował kapitał zaufania społecznego do walki z pandemią. Dziś, bardzo krytycznie oceniamy przyjętą przez rząd retorykę debaty publicznej, w której odpowiedzialnością za skalę rosnących zarażeń obarczani są obywatele jako Ci niestosujący się do wprowadzanych chaotycznie restrykcji. Karygodne są słowa ministra zdrowia oceniające Polaków, że ich zachowania to cyt. ,,skrajny egoizm budzący przerażanie”. Rząd pokazał w ciągu ostatnich miesięcy, że nie zdrowie Polaków jest dla niego najważniejsze. Jednocześnie, wobec wielomiesięcznych zaniedbań organizacyjnych
i finansowych w zakresie zapowiadanej od wiosny ,,drugiej fali pandemii” trudno jest zrozumieć przekaz premiera, iż ,,nie ma w tym momencie nic ważniejszego dla rządu niż to, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo”, a walka z pandemią Covid-19 to najważniejsze zadanie rządu.

Dlatego OPZZ wezwał rząd do natychmiastowych, realnych działań – organizacyjnych i finansowych, przypominając słowa ministra zdrowia w dniu jego nominacji cyt: ,,Wszystkie ręce na pokład” ! W naszej ocenie działania te powinny być skoncentrowane na organizacji systemu ochrony zdrowia i jego finasowaniu, pacjentach i pracownikach ochrony zdrowia oraz współpracy wszystkich służb.

Oczekujemy od rządzących wprowadzenia:

 • powszechności testów diagnozujących Sars – Cov – 2 dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek i status ubezpieczenia - finansowanych ze środków publicznych,
  a nie z kieszeni pacjenta;
 • rozwiązań organizacyjnych koordynujących centralnie i lokalnie liczbę dostępnych miejsc
  w szpitalach dla pacjentów ,,covidowych” i pozostałych;
 • przejrzystych i jednolitych procedur organizacji opieki zdrowotnej będących wytycznymi dla wojewodów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w swoich regionach;
 • przekazania w trybie pilnym, dodatkowych środków budżetowych na środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników podmiotów leczniczych i pomocy społecznej;
 • objęcia masowymi szczepieniami np. na grypę wszystkich pacjentów, w szczególności grup ryzyka oraz zabezpieczenia w te medykamenty polskie apteki;
 • rzetelnego, a nie pozorowanego dialogu w obszarze spraw pracowniczych ze stroną społeczną reprezentowaną w Radzie Dialogu Społecznego (płace i warunki pracy personelu w pandemii);
 • pakietu działań legislacyjnych precyzujących wprowadzane obostrzenia w sferze społecznego funkcjonowania, wypracowanego ponad podziałami politycznymi.

OPZZ apeluje także do rządzących o ochronę miejsc pracy.

Nie możemy pozwolić na to, by główny koszt walki z kryzysem pandemicznym ponosili pracownicy i ich rodziny. Wzrost poziomu bezrobocia i alarmujące prognozy nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości. Ciągle zawierane są porozumienia mające na celu obniżenie wynagrodzeń. Dyskryminującym rozwiązaniem są niższe odprawy, odszkodowania oraz świadczenia pieniężne dla zwalnianych pracowników. OPZZ zwracał uwagę na zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń socjalno-bytowych. Podkreślaliśmy, że nie do zaakceptowania jest możliwość zawieszania przez pracodawcę obowiązków w sferze socjalnej, tym bardziej, że z tego wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny o najniższych dochodach.

Dlatego zwracamy się do wszystkich związkowców – abyśmy wspólnie bronili swoich praw pracowniczych i walczyli o obronę miejsc pracy !

Nie ulegajmy propagandzie poświęcania wszystkiego do walki z pandemią.

To rząd i władze publiczne są odpowiedzialne za stabilizację gospodarki, a zwłaszcza utrzymanie zatrudnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw.

My bądźmy Razem silniejsi !

Kierownictwo OPZZ


DDMA COVID