W tych trudnych czasach dla Ukrainy i jej obywateli, Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluje o udzielanie im pomocy. Wszyscy chcemy pomagać, ale ważne, aby ta pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb. OPZZ informuje również, że uruchomiony został punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY. Kontakt na banerze na stronie www OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ 


 Apel Prezydium OPZZ

 o udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, obradujące na nadzwyczajnym posiedzeniu 1 marca 2022 r., potępia bezpodstawny, terrorystyczny atak Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę. Prezydium OPZZ popiera również działania rządu, zapewniającego uchodźcom wojennym z Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz kompleksową pomoc.

Wzywamy Rosję do zakończenia bezsensownej wojny i wycofania swoich wojsk z wolnej Ukrainy!

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, przebywających zarówno w swoim kraju, jak i tych którzy przekroczyli granicę
z Polską, apelujemy o udzielanie im wszechstronnej pomocy.

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano m.in. temat wsparcia dla obywateli Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że dla jak najlepszej koordynacji wsparcia, optymalne są działania scentralizowane, stąd sugerujemy, aby w miarę możliwości nasze inicjatywy w tym zakresie odbywały się za pośrednictwem źródeł rządowych i były tam zgłaszane. Dostępna jest już strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Wszyscy chcemy pomagać, ale chcemy również, aby ta pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb.

Informujemy również, że w OPZZ powstał punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY (tel. +48 572426485, e-mail: pomoc.ukraina@opzz.org.pl).

Apelujemy o pomoc w ramach naszych możliwości.

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków ZawodowychApel Prezydium OPZZ o udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy