Najważniejsze organizacje gospodarcze i społeczne, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego apelują do rządzących, wszystkich przedstawicieli władzy publicznej i środowisk politycznych, organizacji i instytucji,  o skoncentrowanie swojej uwagi i realnych działań na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, której rozmiary zagrażają dziś bezpieczeństwu wszystkich obywateli. Dziś z perspektywy rosnących  wykładniczo zachorowań i wzrostu zgonów ofiar COVID – 19 w Polsce, każdy przypadek poszukiwania tematów zastępczych, czy podejmowania innych działań kosztem wysiłków na rzecz poprawy sytuacji  w sferze ochrony zdrowia,  oznacza odpowiedzialność za wzrost zachorowań oraz pogarszanie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju. Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią apelu.


Apel

Pismo