Wczoraj, 28 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ruch związkowy upamiętnia ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Przed budynkiem OPZZ zapłonęło 218 zniczy - tyle ile ofiar wypadków w pracy odnotowano w 2021 r. Jak bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy są ważne, przypominają ostatnie tragiczne wypadki w kopalni Pniówek i ZofiówkaRada OPZZ w związku z tym dniem wystosowała specjalny apel.  

Biuro Prasowe OPZZ APEL Rady OPZZ

z dnia 13 kwietnia 2022 roku

z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a przez ruch związkowy upamiętniany jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ godnie obchodzą ten Dzień, podejmując wiele przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i związkowych oraz pamiętając o tych, którzy stracili życie z powodu złych warunków w miejscu pracy.

  • Rada OPZZ przypomina o tegorocznych hasłach obchodów 28 kwietnia, promowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). Są nimi:,, Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa” (MOP) oraz ,,Bezpieczeństwo
    i Zdrowie w Pracy
    Prawem Fundamentalnym” (ITUC).
  • Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy to nasz związkowy priorytet.
  • Rada OPZZ z niepokojem dostrzega, że postęp technologiczny i cyfryzacja procesów pracy spowodowały nasilenie psychospołecznych czynników ryzyka
    w pracy. Pojawiły się zjawiska dotychczas niespotykane w takiej skali, jak: zatarcie tradycyjnych granic między pracą, a życiem prywatnym, ograniczanie prawa pracownika do bycia offline czy brak interakcji społecznych. Wciąż aktualnymi wyzwaniami są stres w miejscu pracy, zaburzenia mięśniowo – szkieletowe czy zagrożenia biologiczne. To nowe zadania także dla nas – związkowców i Społecznej Inspekcji Pracy, by zmierzyć się z nowymi zagrożeniami świata pracy i podjąć skuteczną prewencję.

Hasła Dnia w 2022 roku podkreślają w szczególności znaczenie uczestnictwa pracowników i akcentują rolę dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w pracy. W czasie trwania pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, że posiadanie sprawnego i skutecznego systemu ochrony pracy z udziałem rządu, pracodawców, pracowników i podmiotów zajmujących się zdrowiem publicznym i warunkami pracy – jest kluczowym warunkiem dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników. Warto przypominać także postulat europejskiej społeczności związkowej (ITUC), by Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uznała bezpieczeństwo i higienę pracy jako podstawowe, fundamentalne prawo w pracy. Minęły trzy lata od czasu, gdy Konferencja Stulecia MOP uzgodniła, że tak się stanie. W tym czasie około 8,1 miliona ludzi na całym świecie zmarło w swoich miejscach pracy, a jeszcze więcej żyje obecnie z urazami i chorobami spowodowanymi złymi warunkami pracy.

Rada OPZZ apeluje o promowanie haseł obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w swoich związkowych i zawodowych środowiskach pracy.

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce, niestety wciąż rośnie: w 2021 roku wypadkom w pracy uległo ponad 68,7 tys. pracowników tj. o 9,6 proc. więcej niż rok temu. W miejscu pracy zginęło 218 pracowników (w 2020 r. – 189), a ciężkich urazów doznało 374 osoby. Wzrostowe wskaźniki wypadkowości i ponad 2,5 mln dni niezdolności do pracy – to dla nas wciąż nieakceptowalne statystyki.

Dlatego związki zawodowe powinny stale przypominać pracodawcom o ich odpowiedzialności za eliminację zagrożeń w miejscu pracy.

Domagajmy się naszego prawa do konsultacji na rzecz prewencji i poprawy warunków pracy!

Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mu pracę zdrową i bezpieczną!

Dlatego uczyńmy kulturę bezpieczeństwa – naszą wspólną sprawą! Budujmy ją Razem!

Rada OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich z apelem o czynne włączenie się we wszelkie inicjatywy na rzecz poprawy warunków pracy w obliczu zbliżających się obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Od nas zależy poziom kultury bezpieczeństwa pracy.

Pokazujmy codziennie, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni!

Niech bezpieczeństwo i higiena pracy będą Prawem Fundamentalnym!

Rada OPZZ

APEL Rady OPZZ z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy