1 maja to dzień szczególny dla wszystkich pracowników, to Święto Pracy. Rada OPZZ dla uczenia tego dnia wystosowała specjalny apel. OPZZ zaprasza także na obchody Dnia Pracy. Odbędą się one zarówno w Warszawie, jak i w całym kraju.

Biuro Prasowe OPZZ


APEL RADY OPZZ

Pokój, bezpieczeństwo, praca!

1 maja to dzień, w którym od lat spotykaliśmy się na pokojowych manifestacjach i pochodach, żeby przypomnieć o prawie do godnej pracy, płacy i emerytury.

Pandemia COVID-19, która trwa już trzy lata, jest wciąż groźna i ogranicza możliwości wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Na domiar złego globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy został uznany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej
za sprzyjającą okoliczność do rozpętania wojny z Ukrainą. Nic nie usprawiedliwia tej wojny. Nic nie usprawiedliwia przemocy stosowanej wobec ludności cywilnej, która zmusiła miliony Ukrainek i Ukraińców do doświadczenia losu uchodźców wojennych!

Wojna w Europie uświadomiła nam brutalnie, że o losie setek milionów ludzi mogą decydować imperialne ambicje jednego autokraty. Przypominamy wszystkim rządzącym, że sprawowanie władzy jest służbą! Przypominamy również, że solidarność ludzi pracy to siła zdolna do przeciwstawienia się każdemu złu!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze opowiadało się za dialogiem. Chęć rozwiązywania problemów liczy się dzisiaj tak bardzo, jak mało kiedy. Ludzkość ma wystarczający potencjał intelektualny i materialny, aby żyć i pracować w zdrowiu i dobrobycie. My, związkowcy – pracownicy wszystkich branż i zawodów, osoby poszukujące pracy, emeryci i renciści, ludzie o różnych poglądach i przekonaniach CHCEMY ŻYĆ W POKOJU! Chcemy pracować, doskonalić umiejętności i mieć godziwy udział w dochodach z naszej pracy
i korzystać z zasłużonego wypoczynku!

Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, nie zapominamy o źródłach kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce. Pamiętamy obietnice bez pokrycia władzy, jej nieprzemyślane decyzje i nasze zawiedzione nadzieje. Dlatego nieustannie walczymy o utrzymanie miejsc pracy. Kryzysy miną i ktoś będzie musiał przywrócić normalność w naszym kraju. By tak się stało, trzeba systematycznej, merytorycznej i partnerskiej,
a więc uczciwej rozmowy wszystkich stron dialogu społecznego. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest do niej gotowe!

Niech się święci 1 Maja!

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków ZawodowychZaproszenie na obchody Święta Pracy

OPZZ organizuje tegoroczne obchody Święta Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo!

Bądźmy razem szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Sprzeciwiamy się wojnie! Solidarność ludzi pracy to siła, która potrafi przeciwstawić się każdemu złu i nieszczęściu: wojnie, utracie domu i pracy, biedzie, beznadziei. 

Polskim pracownikom żyje się coraz gorzej. Dlatego mówimy dość drożyźnie i bieda-płacom! Pytamy premiera: kiedy pracownicy będą wynagradzani adekwatnie do swoich kwalifikacji, kiedy znikną kłopoty z dostępem do opieki zdrowotnej? Żądamy od premiera odpowiedzi na nasze pytania.

Pracownicy chcą szacunku i życia w pokoju! Chcą pracować i mieć godziwy udział w dochodach ze swojej pracy!

Obchody w Warszawie

W Warszawie obchody rozpoczną się o godz. 10.30 – zbiórką uczestników manifestacji pod budynkiem OPZZ (ul. Kopernika 36/40, Warszawa). Na godz. 11.00 zaplanowano wystąpienia przedstawicieli OPZZ i Lewicy. O godz. 11.30 ruszy pochód, który przejdzie ulicami: Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – Aleja Szucha – pomnik I. Daszyńskiego. O godz. 12.30 pod pomnikiem I. Daszyńskiego wystąpią liderzy OPZZ i Lewicy. O godz. 13.00 delegacja OPZZ złoży w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję podpisaną przez Przewodniczącego OPZZ oraz Przewodniczących siedmiu Rad Branż OPZZ. O godz. 13.30, również pod pomnikiem I. Daszyńskiego, odbędzie się konferencja prasowa OPZZ i Lewicy. Szczegóły tutaj.

Ponadto w Warszawie, w godzinach porannych, delegacja OPZZ i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego złoży kwiaty w miejscach ważnych dla działaczy związkowych: o godz. 8.30 – pod Bramą Straceń na Cytadeli, o godz. 9.30 – na Placu Grzybowskim przy głazie upamiętniającym patriotyczną manifestację robotników Warszawy z 13 listopada 1904 r.

Obchody w regionach

W regionach przedstawiciele Rad Wojewódzkich OPZZ wspólnie z Lewicą organizują obchody Święta Pracy zgodnie z przyjętym przez siebie programem. Szczegóły tutaj.


Apel Rady OPZZ z okazji 1 Maja