W ubiegłym tygodniu wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys – Szopy z wnioskiem o rozważenie możliwości podniesienia bądź waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dlaczego widzimy konieczność dyskusji na ten temat ?

Szczegóły - w załączonym poniżej piśmie OPZZ.