APEL 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
o powszechność testów diagnozujących zakażenie koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19


"Jasny przekaz do wszystkich krajów: testować, testować, testować" – to przełomowe słowa szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazujące, że państwa robią za mało w hamowaniu przebiegu pandemii i za rzadko poddają potencjalnych zakażonych testom mogącym spowolnić epidemię koronawirusa. Jednocześnie na świecie codziennie produkowanych jest coraz więcej testów – zgodnie z ostatnimi informacjami WHO przetransportowanych zostało prawie 1,5 miliona testów do 120 krajów.

To nadzieja dla krajów i odpowiedzialność dla rządów państw.

Dlatego OPZZ apeluje do polskiego rządu o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia dostępności i wdrożenia powszechności przesiewowych testów diagnozujących zakażenie koronawirusem wywołującym chorobę COVID - 19. Tego domagają się Polacy obawiający się o zdrowie własne i swoich najbliższych !

Do OPZZ dociera wiele niepokojących, ale i uzasadnionych obaw od pracowników i ich rodzin wyrażających oczekiwanie co do możliwości poddania się badaniu przesiewowemu na obecność Covid – 19. Są branże i zawody szczególnie narażone na kontakty międzyludzkie, a bezobjawowy przebieg pierwszych faz zarażenia uzasadnia takie oczekiwanie. W naszej ocenie testy powinny być dostępne na szeroką skalę w celu prewencji zdrowotnej dla wszystkich obywateli naszego kraju. Ostanie dni pokazały, że jesteśmy solidarnym i zdyscyplinowanym narodem otwartym na pomoc i współpracę w duchu solidaryzmu społecznego.

Dlatego apelujemy do rządu o dodatkowe działania związane z dostępnością !

Patrząc na doświadczenia innych krajów będących na porównywalnym z Polską poziomie rozwoju epidemii, nie wypadamy najlepiej. Informacja sprzed kilku dni,
iż w Polsce robimy średnio 53 testy na 1 mln mieszkańców, podczas gdy: w Belgii ponad 300 testów na 1 mln Belgów, na Litwie, w Czechach i na Słowacji - ponad 100 testów na 1 mln mieszkańców. Ostatnie doniesienia medialne z Chin, Singapuru czy Stanów Zjednoczonych pokazują możliwość przeprowadzania powszechności testów umożliwiających wstępną diagnozę czy rozpoznanie wirusa.

OPZZ przypomina, że Komisja Europejska przyjęła plan działań i specjalny fundusz na koordynację zapewnienia niezbędnych dostaw do systemów opieki zdrowotnej do walki ze skutkami koronawirusa.

Czas na działania i skorzystanie z gotowych narzędzi wspomagających polski system opieki zdrowotnej.

Posłuchajcie głosu polskiego społeczeństwa !


Kierownictwo OPZZ


Warszawa, 17 marca 2020 r.


Pobierz: APEL OPZZ o powszechność testów diagnozujących zakażenie koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19