Stanowisko OPZZ w sprawie nowelizacji ustawy antycovidowej


Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przygotowali kolejną nowelizację ustawy antycovidowej, tym razem sankcjonującą bezkarność dla osób łamiących prawo w imię walki z koronawirusem. Projekt ustawy przewiduje, że kto narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy w celu przeciwdziałania COVID-19 nie popełnia przestępstwa.


To skandaliczna propozycja będąca w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP, w tym z art. 2: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Trudno z tymi wartościami pogodzić koncepcję, w myśl której państwo praktycznie legalizuje łamanie prawa przez określoną grupę osób.Dodatkowo przepis ma działać z mocą wsteczną. A przecież zgodnie z art. 7 Ustawy Zasadniczej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.


Projekt przepisu został sformułowany w sposób bardzo ogólny i potencjalnie może działać w bardzo szerokim zakresie, w stosunku do wielu nieokreślonych osób. To powoduje niebezpieczeństwo nadzwyczaj swobodnej interpretacji.


Trudna do zrozumienia jest intencja wnioskodawców. Czy projekt ustawy zapewniającej bezkarność urzędnikom ma służyć temu, by zalegalizować działanie władzy publicznej poza granicami prawa. Czy to odpowiedź na medialne informacje o wielu nieprawidłowościach w różnych ministerstwach? Parlament ma tworzyć przepisy prawa, a nie przepisy bezprawia.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opiniuje ten projekt bardzo negatywnie.

Biuro Prasowe OPZZ