Już po raz 28. w Turku pod pomnikiem Nigdy więcej wojny odbył się wiec z okazji Święta Pracy. Jego głównymi organizatorami byli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Nowa Lewica w Turku. Hasłem przewodnim wiecu było: POKÓJ, PRACA, BEZPECZEŃSTWO - STOP WOJNIE.

Andrzej Kwiatkowski, członek Rady Powiatowej OPZZ w Turku


Wiec rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wysłuchania przez zgromadzonych hymnu państwowego. Następnie wypuszczono gołębie jako symbol pokoju. Podczas wiecu głos zabrali: Mirosław Kubicki, Przewodniczący Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Marian Mirosław Marczewski, Przewodniczący Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy w Turku.

Mirosław Kubicki w swoim wystąpieniu skupił się głównie na sprawach pracowniczych, ogólnokrajowych i wojnie na Ukrainie. Na wstępie złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar katastrofy górniczej w śląskich kopalniach. Mówił też o niskich zarobkach pracowników w Polsce w porównaniu do zarobków w Unii Europejskiej, braku dialogu ze strony rządu oraz aferach i korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Odniósł się również do wojny na Ukrainie, i jak podkreślił, OPZZ solidaryzuje się z obrońcami Ukrainy, którzy walczą z brutalnym i agresywnym atakiem ze strony Rosji.

Po przemówieniach delegacje OPZZ, Nowej Lewicy i Rodzinnych Ogrodów Działkowych złożyły kwiaty pod pomnikiem Nigdy więcej wojny i odegrano "Warszawiankę".

Po części oficjalnej, prowadzący wiec Dariusz Paczkowski w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich do pubu „Pod papugami” na tradycyjne "Parówki 1-Majowe".

Organizatorzy dziękują mieszkańcom Turku i Powiatu Tureckiego za udział w wiecu.