Kopalnia Turów obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia polskości. 18 czerwca 1947 r., kopalnia zwana pierwotnie Graniczna, przeszła na własność Polski. Z tej okazji 3 czerwca br. odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie zakładu, w którym rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla brunatnego. W jubileuszowej gali wziął udział Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


Szef OPZZ w swoim wystąpieniu przypomniał, że geneza zakładu sięga XVIII wieku, ale szybki rozwój kopalni i elektrowni rozpoczął się 75 lat temu. - Jesteście największym pracodawcą w regionie. To powód do dumy, ale i odpowiedzialność. Kompleks energetyczny Turów wpisał się na trwałe w gospodarkę regionu i kraju. Ma liczący się udział w produkcji energii elektrycznej – mówił Radzikowski. Wskazał, że najważniejszym kapitałem Turowa jest załoga i właśnie dlatego wszelkie przemiany powinny odbywać się z jej poszanowaniem. - Niestety w polskiej praktyce restrukturyzacja to głownie redukcja zatrudnienia – powiedział przewodniczący OPZZ. - Stan waszej załogi także zmniejszył się na przestrzeni czasu. Jako strona społeczna uważamy, że warunki restrukturyzacji muszą być owocem mądrego i efektywnego dialogu przedstawicieli załogi i zarządu – podkreślił.

Andrzej Radzikowski - pełniący w tym roku funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego - stwierdził, że dialog społeczny jest tarczą chroniącą ludzi przed nadmiernie negatywnymi skutkami zmian i daje szansę na optymalizację rozwiązań. W jego opinii przed stronami dialogu społecznego: związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem stoi teraz wiele wyzwań. Jednym z nich jest transformacja energetyczna, konieczność zamykania kopalń i budowa nowych systemów produkcji energii elektrycznej. To wynik przyjętych przez organy Unii Europejskiej z udziałem Polski celów klimatycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i powstrzymanie zmian klimatycznych jest też oczekiwaniem polskiego społeczeństwa. Według Radzikowskiego jest jednak kilka przesłanek, które każą zastanowić się czy wygaszanie polskiej energetyki węglowej i wydobycia węgla powinny przebiegać tak szybko. Wojna na Ukrainie pokazała, że dążenie do samowystarczalności energetycznej winno mieć wagę bezpieczeństwa państwa. - Nie może być tak, że ograniczamy wydobycie węgla szybciej niż aktualne potrzeby i w zamian zwiększamy import. A tak się działo w ostatnich latach – zauważył przewodniczący OPZZ i RDS. - Węgiel nie zniknie z europejskiego miksu energetycznego natychmiast po zamknięciu polskich kopalń – podkreślił.

Andrzej Radzikowski poinformował zebranych, że w Radzie Dialogu Społecznegoo trwają rozmowy o potrzebie zmian w polskiej polityce energetycznej. Prace te będą kontynuowane.

W swoim wystąpieniu szef OPZZ pokreślił, że nawet w gospodarce rynkowej państwo ma obowiązek dbać o rozwój regionów i tworzenie nowych miejsc pracy. Szczególnie w miejsce likwidowanych. W jego przekonaniu polski rząd ma do tego wiele skutecznych narzędzi:

- Od wejścia Polski do Unii Europejskiej otrzymujemy gigantyczne środki finansowe na wsparcie rozwoju gospodarczego i unowocześnienie gospodarki – przypomniał. - Jest też pytanie o wykorzystanie opłat za emisję CO2. Od polityków Unii Europejskiej i polskich oczekujemy mądrości i umiejętności strategicznego myślenia, ale też cierpliwości w prowadzeniu dialogu społecznego, rozwiązywaniu konfliktów bez niepotrzebnych protestów społecznych. 

Kończąc wystąpienie Andrzej Radzikowski życzył pracownikom KWB Turów jasnych perspektyw i spokojnej przyszłości w zdrowiu i dobrobycie.

Jubileuszowe obchody były okazją do wyrażenia wdzięczności pokoleniom górników z Turowa, szczególnie obecnym na gali jubilatom, a także uhonorowania medalami branżowymi i państwowymi. Minister Aktywów Państwowych w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa nadał pracownikom kopalni Turów odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa RP.

W uroczystości, oprócz pracowników Turowa na czele z Sławomirem Wochną, dyrektorem zakładu, wzięli udział przedstawiciele rządu, wojewódzkie i lokalne władze samorządowe, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, przedstawiciele Grupy PGE na czele z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Andrzejem Legeżyńskim, prezesem Zarządu. Jubileuszową galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Górniczej Kopalni Turów. Z okazji jubileuszu wydano również album fotograficzny pt. 75-lecia polskiego Turowa.