Apel Rady OPZZ woj. dolnośląskiego o solidarność z obywatelami Ukrainy


Wyrażając solidarność w obliczu wojny w Ukrainie, Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji związków zawodowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o udzielenie, w miarę możliwości, wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w swojej ojczyźnie.

We wszystkich polskich miastach i gminach uruchamiane są różnego rodzaju akcje pomocowe i wyznaczane są punkty zbierania darów. Związkowcy to ludzie wielkiego serca, prosimy więc o Wasze zaangażowanie i pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy. Rada OPZZ Woj. Dolnośląskiego