ZNP apeluje do związków zawodowych działających w oświacie w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Liczy, że związkowcy zwrócą się do swoich posłów i posłanek o poparcie głosowanych w Sejmie korzystnych i oczekiwanych zmian.

Biuro Prasowe OPZZ


W związku z przyjętymi przez Senat poprawkami dotyczącymi 20-procentowego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, a także zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, ZNP zwraca się do związków zawodowych działających w oświacie o podjęcie działań mających na celu poparcie tych poprawek przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie. Przyjęcie przez senatorów 12 kwietnia 2022 r. poprawek do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela daje nadzieję na realny wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.


Apel ZNP do związków zawodowych działających w oświacie w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli