W końcu udało się! Po wielu miesiącach negocjacji związkowcy z Polregio SA podpisali porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Biuro Prasowe OPZZ


Porozumienie mówi, że od 1 maja br. pracownicy otrzymają podwyżkę o 400 zł, a od 1 stycznia 2023 r. i o 300 zł. Dzięki uzgodnieniom udało się uniknąć w Polregio strajku generalnego, który był zapowiadany na 16 maja br. We wcześniej przeprowadzonym referendum prawie 100 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem.