Tuż przed wyborami zmieniono regulamin wyborów, by mogli w nim wziąć udział funkcyjni przedstawiciele związków zawodowych. Dlaczego Rada Nadzorcza postanowiła na dwa tygodnie przed wyborami dokonać takiej zmiany? Czy związkowcy nie powinni reprezentować (bronić) interesów i praw pracowników na podstawie ustaw związkowych? Jak funkcyjny związkowiec ma reprezentować załogę przed pracodawcą, zasiadając w „fotelu” pracodawcy?...