Uroczystościami na Placu Wolności w Bydgoszczy 1 maja br., jak co roku, Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Nową Lewicą uczciła Święto Pracy.