25 lutego br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego


Przyjęcie stanowiska w sprawie wsparcia dolnośląskich producentów porcelany w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego i energii elektrycznej, informacja na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz realizacji Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030, dyskusja dotycząca firmy Nexano Minerals sp. z o.o. i braku możliwości wykonywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, a także sprawy organizacyjne WRDS WD – to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Prezydium. Jednogłośnie przyjęto apel w sprawie agresji na Ukrainę.

Prezydium zapoznało się z informacją przedstawioną przez dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Artur Kowalik, dyrektor Departamentu omówił temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Ustalono, że w marcu, kiedy zakończą się konsultacje projektu programu i zostaną przedstawione uwagi, zespół ekspertów WRDS WD zarekomenduje Prezydium opinię do projektu. Artur Kowalik omówił również realizację Strategii WD 2030. Członkowie Prezydium ustalili, że Instytut Rozwoju Terytorialnego, który będzie sporządzał pierwszy raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (SRWD 2030) przedstawi go na posiedzeniu WRDS WD w czerwcu br.

Dyskutowano także o działaniach zespołów roboczych WRDS WD. Aby usprawnić ich funkcjonowanie, przewodniczący Andrzej Otręba zaproponował, by każda ze stron Rady desygnowała do prac w zespołach po jednym przedstawicielu z prawem głosu i po jednym zastępcy. Członkowie Prezydium zaakceptowali propozycję.

Ustalono ponadto, że zaplanowany wcześniej wyjazd WRDS do Kopalni Turów odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2022 r. Na miejscu Rada zapozna się z sytuacją kopalni, po czym będzie obradować w siedzibie spółki. Na spotkanie zostaną również zaproszeni samorządowcy z regionu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Kopalni Węgla Brunatnego Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.