23 maja br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący dolnośląskiej Rady OPZZ i WRDS - Andrzej Otręba.

Rada OPZZ Woj. Dolnośląskiego


Prezydium zapoznało się z informacją wojewody dolnośląskiego na temat migracji obywateli Ukrainy. 

Wojewoda Jarosław Obremski przekazał zebranym najnowsze informacje dotyczące przemieszczania się i dyslokacji obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku, podkreślając, że bardzo trudno administracyjnie decydować, w jakich miejscach mają mieszkać i pracować. Wyraźnie widać, że więcej Ukraińców przybyłych do Polski po 24 lutego br. przebywa tam, gdzie wcześniej było więcej ich rodaków, czyli tam, gdzie były miejsca pracy. Zwykle też przenoszą się do większych miast. Trudno jest oszacować liczbę obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku. Z logowania kart telefonicznych wynika, że w szczytowym okresie było ich ok. 160 tys., dziś jest 142 tys. Szacuje się jednak, że jest ich obecnie od 180 tys. do 190 tys. (dodatkowo – dzieci). Zauważalne są powroty do Ukrainy. Wojewoda ocenił proces włączania uczniów ukraińskich do polskiego systemu edukacji. Celem tego procesu była przede wszystkim socjalizacja młodych ludzi, odwrócenie ich uwagi od okropności wojny etc. Okazało się, że dzieci po dwóch miesiącach są w stanie biernie opanować język polski, więc nie ma problemu z przekazywaniem wiedzy. Wojewoda przedstawił także obecny stan rozliczeń z podmiotami prywatnymi, samorządami i indywidualnymi mieszkańcami za pobyt uchodźców i wyzwaniami w tym zakresie. Dodał także, że o 7 proc. wzrośnie zapotrzebowanie na usługi sektora ochrony zdrowia, co będzie wyzwaniem dla budżetu państwa i samorządów.

Omówiono także problematykę postępowania w sprawie przyznania zgody na wykonywanie pracy przez lekarzy ukraińskich wydawanej przez Ministra Zdrowia.

Zagadnienie zreferował Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Mówił, że wszelką pomoc obywatele Ukrainy mogą uzyskać w DIL-u, jednakże obecnie jest bardzo mało zgłoszeń.

Prezydium wysłuchało informacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Marszałek Cezary Przybylski wskazał, że obecnie nie jest jeszcze podpisana umowa partnerska - trwają negocjacje państwa polskiego z Komisją Europejską - ale wynegocjowana wcześniej kwota 1 mld 643 tys. euro dla Dolnego Śląska nie jest zagrożona. Mimo negocjacji, subregion zgorzelecki nie otrzymał środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek poruszył też problem finansowania pobytu uchodźców w Polsce (spośród krajów Unii Europejskiej Polska przyjęła ich najwięcej). Ze strony UE padła propozycja, aby przeznaczyć na to środki, które nie zostały wykorzystane w ramach poprzedniej perspektywy RPO. Zdaniem Marszałka byłoby sprawiedliwie, aby wszystkie regiony UE złożyły się na specjalny fundusz przeznaczony na ten cel. W tej sprawie ustalono, że zostanie przygotowane i przyjęte stanowisko Prezydium WRDS.

Katarzyna Kiek, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców przedstawiła ponadto informację na temat posiedzeń Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego i Zespołu ds. rozwoju regionalnego.

Podsumowując posiedzenie Prezydium WRDS przewodniczący Andrzej Otręba zaproponował wsparcie stanowisk rad dialogu społecznego, które wpłynęły do biura WRDS WD. Członkowie Prezydium zdecydowali, że głosowanie nad stosownymi uchwałami zostanie przeprowadzone drogą korespondencyjną. Wstępnie ustalono także termin kolejnego posiedzenia Prezydium - odbędzie się 22 czerwca br.