Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ, i Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego, odwiedzili zakłady Autoliv Poland sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach.

Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego


Wizyta odbyła się 24 marca br. na zaproszenie Renaty Szczęsnej, przewodniczącej SNZZ Pracowników Autoliv. Zakład jest producentem systemów bezpieczeństwa do samochodów osobowych (poduszki powietrzne). Goście zostali przyjęci przez dyrektora zakładu, który poinformował o bieżącej sytuacji w firmie, problemach z zaopatrzeniem w komponenty niezbędne do produkcji i perspektywach na najbliższy okres. Dyrektor deklarował wolę konstruktywnej współpracy z organizacją związkową.

Następnie goście zwiedzili zakład pracy i spotkali się z członkami Zarządu związku. Przewodnicząca Renata Szczęsna mówiła m.in. o negocjacjach płacowych oraz działalności stowarzyszenia, którego założycielem jest organizacja związkowa, a jego celem jest udzielanie pomocy pracownikom poprzez prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych.