Przedstawiciele OPZZ uczestniczyli w obchodach 29. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość odbyła się 9 kwietnia br. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Jednym z punktów obchodów było wręczenie Honorowych Wyróżnień Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wyróżnienie to trafiło również do Wojciecha Kuleja z organizacji członkowskiej OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ, ZM


W obchodach 29. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego OPZZ reprezentowali m.in. Piotr Sadowski, przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników (organizacja członkowska) oraz Zygmunt Mierzejewski. Wśród gości uroczystości byli posłowie, przedstawiciele strony rządowej, generalicji oraz wielu wybitnych ekspertów z dziedziny obronności kraju.

Ważnym punktem wydarzenia było wręczenie Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Jednym z laureatów wyróżnienia został Wojciech Kulej ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, od 40 lat związany z Fiat Auto Poland, znakomity menadżer przemysłu motoryzacyjnego oraz zasłużony działacz związkowy. Podczas swojej pracy zawodowej przyczynił się do optymalizacji wielu procesów technologicznych i propagowania rozwoju polskiej myśli technicznej. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Laureatowi gratulujemy!