ZZ Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka po raz kolejny zwróciła się do Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.  Wojna na Ukrainie uzmysłowiła całemu światu, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne oparte na własnych nośnikach energii. 

Biuro Prasowe OPZZ

ZZ Przeróbka uważa, że Zespół powinien zebrać się jak najszybciej, by omówić dwa kluczowe tematy: 

1. niezwłocznego i całkowitego odejścia od wszelkich zamiarów oraz ustaleń dotyczących redukcji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego, w tym także odejścia od realizacji Umowy społecznej i jej notyfikacji w zakresie likwidacji kopalń i bloków energetycznych opartych na węglu

2. niezwłocznego opracowania i wprowadzenia nowego podejścia do funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz energetyki konwencjonalnej wraz z systemem wsparcia na rzecz zwiększenia produkcji węgla i stali oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej opartej na węglu z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia i płac, poprawy bezpieczeństwa pracy, dokapitalizowania parku maszynowego, a także rozwoju i budowy nowych kopalń, elektrowni węglowych i ciepłowni. 


Wojna trwająca na Ukrainie uzmysłowiła całemu światu, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne oparte na własnych nośnikach energii. Przykładem mogą być Niemcy, którzy w sytuacji zagrożenia egzystencjalnego, podjęli w marcu br. decyzję o reaktywacji kopalń i elektrowni węglowych.


W tej samej sprawie pisma do MOP wystosowały: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników Wacław Czerkawski i Związek Zawodowy Górników w Polsce.


Pisma ZZ Przeróbka do MOP