Sulmin, przepiękna miejscowość pośród lasów na obrzeżach Gdańska, a dokładniej Galeria Sztuki Sulmin gościła 20 maja 2022r związkowców z Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego. Spotkanie nie bez powodu. Po pierwsze to jubileusz 26-lecie powstania Związku, po drugie uhonorowanie działaczy związkowych za ich wieloletnią działalności dla związku i firmy. Spotkanie poprowadzili Przewodniczący Związku kol Marcin Langowski i Przewodniczący KR Związku kol. Sebastian Falk. Na wstępnie chwilą ciszy uhonorowano zmarłych członków związku. Następnie Valery Filipow wykonał kilka chwil zadumy muzycznej.  Po tym wstępnie prowadzący powitali zaproszonych gości w tym m.in.: Teresa Pszczółka - Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, Adam Liszczewski - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego i Marcin Sokalski, Radca Prawny FZZPGK i T. Po powitaniu głos zabrał kol. Marusz Kazimierczyk który w skrócie przedstawił historię Związku. Jednak głównym punktem tej części spotkania było wręczenie związkowych odznaczeń, dyplomów i upominków.

Kol. Teresa Pszczółka wręczyła Honorową Statuetkę dla Związku za ich wkład w budowę ruchu związkowego. W imieniu związku Statuetkę odebrał Przewodniczący  ZZSGiM WP Marcin Langowski.

W kolejnej części Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Adam Liszczewski, wręczył odznaczenia OPZZ, które otrzymali:

Odznaczenie „Za Zasługi Dla OPZZ” III stopnia otrzymał kol. Mariusz Kaźmierczyk,

Odznaczenie „Za zasługi Dla OPZZ” II stopnia otrzymał kol. Piotr Milewski,

Odznaczenie „Za zasługi Dla OPZZ” I stopnia otrzymał kol. Krystyna Mollin, kol. Marcin Langowski, kol. Paweł Nadowski, kol. Andrzej Kaszyński.

Dyplomy Honorowe Rady OPZZ Województwa Pomorskiego otrzymali: kol. Andrzej Aniołczyk i Mariusz Choroszkiewicz.

Następnie kol. Teresa Pszczółka Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce uhonorowała działaczy związkowych ZZ Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego w tym m.in.:

Odznaczenie Federacji  II stopnia otrzymali : kol. Sebastian Falk i kol. Andrzej Kaszyński,

Listy gratulacyjne Fedreacji otrzymali: kol. Adam Aleszewicz, kol. Piotr Dawidowski, kol. Teresa Cienkus, kol. Kazimierz Karita

Okolicznościowe upominki Federacji otrzymali: kol. Krystyna Mollin i kol. Mariusz Kaźmierczyk.

Kończąc część oficjalną uczestnicy mieli okazję wysłuchać twórczość muzycznej Ukraińskiego multiinstrumentalisty Valerego Filipowa.

Muzyk zaprezentował utwory z muzyki klasycznej i popularnej i ogólnie znane światowe standardy we własnym opracowaniu.

Szczególną uwagę zwrócił p. Valery Filipov, na muzykę którą wykonywał na nietypowych instrumentach w tym m.in. piłą i gitara hawajska.

Spotkanie upłynęło w świetnej atmosferze i do następnego jubileuszu.


Adam Liszczewski