Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski 29 kwietnia br. wziął udział w posiedzeniu Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem obrad była kampania wyborcza przed X Kongresem Konfederacji. Omówiono także stan realizacji uchwał IX Kongresu OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


W trakcie obrad, które odbyły się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy, zapoznano się także z sytuacją w branżowych strukturach Rady po złagodzeniu obostrzeń pandemicznych. Ponadto przedstawiono informację z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i przyjęto plan szkoleń związkowych do końca br.

Andrzej Radzikowski zapoznał zebranych z aktualnymi pracami Centrali, szczególnie na forum Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy. Mówił także o przygotowaniach do obchodów Święta Pracy – 1 Maja w Warszawie.