25 maja br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Jurorzy wybrali Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego inspektora Pracy w Lublinie, obradowała w składzie:

  • Małgorzata Wojda – Okręgowy lnspektor Pracy w Lublinie – przewodnicząca komisji;
  • Jolanta Sobota – zastępczyni Okręgowego lnspektora Pracy w Lublinie – członkini komisji;
  • Tomasz Abramczyk – p.o. Nadinspektor Pracy – członek komisji;
  • Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego;
  • Marek Wątorski – członek prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”;
  • Katarzyna Wiraszka – przedstawicielka Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 8 społecznych inspektorów pracy z 5 zakładów pracy działających na terenie województwa lubelskiego. Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych kandydatów w zakresie poprawy stanu bhp w swoich zakładach pracy, realizacji swoich uprawnień oraz podejmowanych działań celem zapewnienia przestrzegania przez zakład przepisów prawnej ochrony pracy.

Komisja przyznała:

I miejsce – panu Aleksandrowi Orlińskiemu z Lubelskiego Węgla Bogdanka SA,

II miejsce – panu Andrzejowi Hanaj z Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA,

III miejsca – panu Jarosławowi Kopeć z PGE Energia Ciepła SA oddział w Lublinie.

Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie pani Barbarze Grabowskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.