Wiesława Janczak, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, uczestniczyła w VIII posiedzeniu Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


W trakcie posiedzenia, które odbyło się  23 marca br., zebrani przyjęli informację w sprawie finansowania świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z uchwaleniem ustawy o pomocy uchodźcom wojennym z tego państwa.

Członkowie Rady LOW NFZ przyjęli sprawozdanie z wykonania planu pracy Rady za okres maj - grudzień 2021 r. i zapoznali się z informacją o bieżącej działalności Oddziału. Mówiono o kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz monitorowaniu realizacji zawartych umów i zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2022.

Dokonano analizy list oczekujących pacjentów pod kątem średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia i możliwości udzielenia tego świadczenia przez innych świadczeniodawców.

Członkowie Rady zapoznali się ze skargami i wnioskami wniesionymi przez ubezpieczonych do Lubelskiego OW NFZ w IV kwartale 2021 r.