Rozpoczynająca się kampania sprawozdawczo–wyborcza struktur OPZZ była wiodącym tematem posiedzenia Rady OPZZ Woj. Lubelskiego, które odbyło się 29 marca br.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady przedstawiła ponadto regulamin czwartej edycji konkursu Diamenty OPZZ. Mówiła także o przygotowaniach do szkolenia „Młodzi w związkach zawodowych”. Zwróciła się z prośbą do członków Rady o zmobilizowanie jak największej rzeszy młodych związkowców do wzięcia udziału w tym szkoleniu. Zebrani omówili także stan przygotowań do obchodów Święta Pracy.

Rada OPZZ Woj. Lubelskiego zaapelowała do wszystkich organizacji związkowych o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy.