20 maja br. w Lublinie odbyło się XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Zebrani zapoznali się ze stanem wdrażania RPO WL na lata 2014-2020. Komitet przyjął informację na temat kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym na podstawie wyników RPO WL. Mówiono także o stanie prac nad projektem Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Komitet Monitorujący przeanalizował zakres realizacji projektu pn. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokonał także przeglądu działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w 2021 r.