Wiesława Janczak, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Podczas obrad omówiono problemy w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Podjęto także temat wydolności systemu opieki zdrowotnej w województwie wobec zwiększonej ilości świadczeń związanych z napływem imigrantów.

Te zagadnienia będą przedstawione 29 kwietnia br. na plenarnym posiedzeniu WRDS.