Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała 28 lutego br. Plenarne posiedzenie poświęcono rządowemu programowi Polski Ład w oparciu o raport Konfederacji Lewiatan. W posiedzeniu uczestniczyła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Woj. Lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Poruszono między innymi sprawę podatku minimalnego, różnicowania wysokości opodatkowania w zależności od tego, czy podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Mówiono także o nowym wymiarze składki zdrowotnej oraz kolejnych nowelizacjach aktów prawnych Polskiego Ładu i wynikających z tego konsekwencjach dla pracodawców.

W efekcie dyskusji Rada przyjęła dwa Stanowiska: strony rządowo-samorządowej oraz przedstawicieli strony pracowników z ramienia NSZZ Solidarność i OPZZ w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład (https://www.lubelskie.pl/file/2022/03/Stanowisko-nr-3_2022-WRDS-WL.pdf) i strony pracodawców oraz przedstawicieli strony związkowej z ramienia Forum Związków Zawodowych w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład - dotyczących rozwiązań podatkowych (https://www.lubelskie.pl/file/2022/03/4-2022.pdf).