W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 kwietnia br. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), w którym uczestniczyła Wiesława Janczak, Przewodnicząca Rady OPZZ Woj. Lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Rada zajęła się wydolnością systemu opieki zdrowotnej w związku ze zwiększoną liczbą świadczeń dla imigrantów. Przedstawiono dane dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Kolejnym tematem posiedzenia był konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (PIWET). Marek Chmielewski, Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS, przedstawił wyniki prac zespołu monitorującego przebieg konfliktu. Swoje opinie przedstawili także goście Rady: Mieczysław Mosakowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Andrzej Koncicki, Przewodniczący Rady Naukowej PIWET w Puławach, Mirosława Kmiecik, Przewodnicząca NSZZ Pracowników PIWET Państwowego Instytutu Badawczego, Agnieszka Nawrocka, przedstawicielka NSZZ „Solidarność” PIWET, Marcin Weiner, przedstawiciel NSZZ „Wspólne Dobro” przy PIWET – PIB w Puławach oraz Sławomir Kamiński, Przewodniczący Rady Oddziału Puław Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Debata zakończyła się przyjęciem Stanowiska nr 6/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie „Konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym”.