Po dwóch latach COVID-owych obostrzeń, w pierwszy kwietniowy weekend Ośrodek Wypoczynkowy Albatros w Mielnie gościł metalowców, hutników i włókniarzy zrzeszonych w organizacjach członkowskich OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ

Spotkanie miało charakter roboczy, ale było także okazją do wspólnych obchodów Dnia Metalowca i Hutnika oraz Dnia Włókniarza. W spotkaniu wzięło udział 180 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego kraju. Gośćmi związkowców byli Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ i Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący konfederacji.

W roboczej części spotkania Wiesława Licha, Przewodnicząca Federacji SNZZ Przemysłu Lekkiego i Mirosław Grzybek, szef FZZ Metalowców i Hutników, przedstawili aktualną sytuację w swoich branżach. Podziękowali działaczom związkowym za efektywne reprezentowanie pracowników, m.in. za tegoroczne, niełatwe negocjacje płacowe z pracodawcami. W wystąpieniach uczestników spotkania poruszane były kwestie sprawiedliwej transformacji, polityki klimatycznej, w tym redukcji emisji CO2. Podkreślano, że zgodnie z hasłem IndustraiAll Europe, czyli nic o nas bez nas – zmiany w strukturze miejsc pracy w przemyśle nie mogą być przeprowadzane bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący OPZZ omówił działania realizowane przez Centralę. Przybliżył także prace Rady Dialogu Społecznego, którą obecnie kieruje. Sporo miejsca poświęcił zapowiadanym przez rząd zmianom w Polskim Ładzie. Mówił także o pomocy udzielanej przez OPZZ uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc ta jest współfinansowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ). Ponadto szef OPZZ zaprosił na uroczyste obchody Święta Pracy w Warszawie. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zapoznał zebranych ze zmieniającymi się stosunkami pracy w związku z cyfryzacją i rewolucją Przemysłu 4.0.

Spotkanie w Mielnie było okazją do zacieśnienia wzajemnych, międzybranżowych kontaktów związkowych. Nieformalne rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń, które powinny zaowocować w codziennej pracy związkowej.

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Metalowca i Hutnika oraz Dnia Włókniarza, zasłużeni związkowcy zostali wyróżnieni honorowymi odznakami Federacji i OPZZ - lista odznaczonych.

Organizacją spotkania związkowców w Mielnie zajęła się Rada Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego pod przewodnictwem Bogdana Kaczmarka.