Trwają negocjacje płacowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Centrala KRUS zaprosiła na początku do rozmów jedynie NSZZ Solidarność z Inowrocławia. Dopiero teraz do negocjacji przystąpiły inne związki zawodowe, działające w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Biuro Prasowe OPZZ


Organizacje zaproszone w drugiej kolejności to organizacje zakładowe Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP z Biłgoraja, Lublina i Przeworska (organizacje członkowskie OPZZ). Związkowcy w liście do Aleksandy Hadzik, prezes  KRUS, informują, iż zostali zaproszeni do rozmów na temat płac dopiero 14 marca br. Poinformowano ich wówczas ile wynosi kwota przeznaczona na podwyżki oraz ile etatów jest w KRUS z podziałem na staż pracy w trzech grupach (do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat). Okazało się również, że centrala KRUS i NSZZ Solidarność wypracowały wspólne stanowisko w sprawie podwyżek. Związkowcy obecni na spotkaniu uzgodnili, że do 21 marca br. przedstawią swoją opinię na temat podwyżek. I jak się okazuje, ich zdaniem proponowany podział środków na podwyżki - podwyżka w wysokości 530 zł na etat według stanu na 1 stycznia 2022 r. - jest przejawem dyskryminacji.


Szczegóły w piśmie do prezes KRUS